استراتژی منعطف

گزارشات شفاف

قراردادهای مطمئن

سبد بهینه

نظارت دقیق

فرآیند سبد گردانی

سبدگردانی فرآیند ایجاد و نگهداری یک پرتفوی، متناسب با خصوصیات، میزان ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار و اهداف بیان شده از سوی مشتری است. درطی این فرآیند تعدادی از خبرگان بازار سرمایه سبد را تحت نظارت دارند وبررسی های مورد نیاز را برروی عوامل تاثیرگذار روی بازار را انجام می دهند )از جمله این عوامل صورتهای مالی شرکتهای موجود در سبد و اخبار بازار سرمایه می باشد) تا سبد مورد نظر دچار انحراف نشود و هماهنگ با اهداف از پیش تعیین شده پیش رود. این فرآیند دارای پنج گام ذیل می باشد:

  • گام نخست برنامه ریزی است که شامل مشخص کردن اهداف و سیاستهای پرتفوی و همچنین انتظارات از بازار سرمایه می باشد.
  • گام دوم تصمیم گیری در مورد سهام تشکیل دهنده پرتفوی می باشد، در این مرحله سیاستهای پرتفوی مشخص شده و سهام همسو با این سیاستها تحلیل می شود و بهترین قیمتها برای خرید و فروش سهام مشخص می شود .
  • گام سوم مرحله اجرای تصمیمات اتخاذ شده جهت محقق کردن اهداف گام دوم است.
  • گام چهارم ارزیابی پرتفوی توسط مدیر سبد می باشد و پیشرفت پرتفوی را با سیاستهای تعیین شده مورد بررسی قرار می دهد.
  • گام پنجم بازخور اطلاعات می باشد که بر این اساس اصلاحات لازم برای بازدهی بهتر پرتفوی انجام می گیرد.

احتیاج به راهنمایی دارید

میتونید با کارشناسان مجرب و متخصص ما در ارتباط باشید

مشاوره کاملا رایگان

۰۲۱۹۲۰۰۹۰۶۶۱- درخواست سرمایه گذار برای انجام سبدگردانی به صورت حضوری و یا تلفنی از طریق شماره تلفن: ۵۹۱۶۳۰۰۰
۲- برگزاری جلسه با سرمایه گذار که میتواند بصورت حضوری و یا تلفنی انجام شود
۳- تنظیم فرم ارزیابی ریسک مشتری می تواند به یکی از صورت های زیر باشد
الف) مراجعه به دفتر شرکت و تکمیل فرم
ب) ارسال از طریق ایمل،واتس اپ و … تکمیل توسط سرمایه گذار
۴- تنظیم قرارداد که مدت آن می تواند بصورت توافقی تعیین شود سپس امضاء طرفین ، واریز مبلغ مورد نظر سرمایه گذار و سهام تحت تملک سرمایه گذار
۵- ارسال قرارداد به حسابرس
۶- ارسال قرارداد به سپرداه گذاری جهت ثبت و اخد کد سبدگردانی

۷- ایجاد دسترسی نرم افزار سبدگردانی برای سرمایه گذار جهت رویت عملیات سبدگردانی
۸- ارائه گزارش ماهیانه به سرمایه گذار
۹- درصورت نیاز مشتری به وجه نقد امکان برداشت وجه نقد وجود دارد درخواست کتبی خود را به شرکت ارائه می دهد. سپس متمم قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین می رسد.
۱۰ – درصورت تمایل سرمایه گذار می تواند مبلغ سرمایه گذاری خود را افزایش دهد.بعد از افزایش سرمایه متمم قرارداد افزایش سرمایه تنظیم و به امضاءطرفین می رسد
۱۱- پایان مدت قرارداد
۱۲- درصورت تمایل طرفین تمدید قرارداد و تنظیم متمم قراداد تمدید
۱۳- درصورت فسخ قرارداد، متمم قراداد فسخ تنظیم و به امضاء طرفین می رسد