آیا امکان دارد با انعقاد قرارداد سبدگردانی یا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری دچار زیان شود؟

بله، همانطور که ذکر شد سرمایه گذاری در بورس دارای ریسک است. عوامل مختلفی ممکن است باعث شود در مقاطعی سرمایه گذاری در بورس بازده مناسبی نداشته باشد و یا حتی زیان ده باشد. در این شرایط طبیعتا شرکت‌های سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری نیز نمی‌توانند بازده مناسبی کسب کنند. نکته مهم این است که شرکت‌های سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری به واسطه تجربه و تخصص و مدیریت حرفه‌ای عموما بازده بهتری از میانگین بازده بازار کسب می‌کنند و در شرایط زیان، آنها زیان کمتری خواهند داشت. موضوع اساسی این است که هرچه افق سرمایه گذاری بلند مدت‌تر باشد، امکان کسب سود ، بیشتر و احتمال کسب زیان، کمتر است. لذا اصل مهم در سرمایه گذاری این است که نگاه کوتاه مدت، به موضوع نداشته باشید چون در کوتاه مدت هر نتیجه ای محتمل می‌باشد.