آیا با انعقاد قرارداد سبدگردانی، می‌توانم با کد بورسی خودم به خرید و فروش سهام ادامه دهم؟

بله، همانطور که ذکر شد کد مربوط به قرارداد سبدگردانی مجزا از کد بورسی اشخاص است و آنها می‌توانند همزمان به خرید و فروش سهام نیز بپردازند.