آیا به سرمایه‌گذاری من در صندوق‌ مشترک سینا مالیات تعلق می‌گیرد؟

خیر، هیچ‌گونه مالیاتی به اصل و سود سرمایه‌ شما تعلق نمی‌گیرد.