آیا سرمایه گذاری در بورس دارای سود تضمین شده است؟ سود سالانه سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

این سوال جزء اولین سوالات اشخاص هنگام تصمیم‌گیری در مورد سرمایه گذاری در بورس است. پاسخ این است که سرمایه گذاری در بورس، دارای سود تضمین شده نمی‌باشد. ذات سرمایه گذاری توام با ریسک است. وقتی شخصی تصمیم به سرمایه گذاری در بورس می‌گیرد، می‌تواند با انتخاب روش‌ها و ابزارهای مختلف میزان ریسک خود را کنترل کند؛ لکن امکان صفر کردن ریسک وجود ندارد. معنی ساده ریسک نیز این است که احتمال کسب بازده‌های متفاوت وجود دارد. حتی در مواردی سرمایه گذاران ممکن است، با زیان مواجه شوند.
بنابراین در مورد میزان بازده سرمایه گذاری در بورس نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. بررسی سوابق سالهای گذشته بیانگر این است، که در بازه‌های میان مدت بازده سرمایه گذاری در بورس بالاتر از سایر زمینه های سرمایه گذاری مانند سپرده بانکی یا مسکن است.