آیا شرکت سبدگردان در سود و زیان سرمایه گذار شریک است؟

برای اینکه شرکت‌های سبدگردان انگیزه لازم برای مدیریت سبد اختصاصی را داشته باشند، معمولا بخشی از کارمزد آنها (کارمزد متغیر) بر اساس درصدی از بازده سبد تعیین می‌شود. هرچه سود سرمایه گذار بیشتر باشد کارمزد بیشتری نیز نصیب سبدگردان می‌شود؛ ولی در زیان سرمایه گذار مشارکتی وجود ندارد. بعبارتی چنانچه نتیجه عملکرد یک سبد اختصاصی زیان باشد کل زیان، متعلق به سرمایه گذار خواهد بود و سبدگردان نیز از این محل کارمزد متغیری کسب نخواهد کرد. با توجه به اینکه سرمایه شرکت‌های سبدگردان مبالغ بالایی نیست و سرمایه اصلی آنها معمولا نیروی انسانی می‌باشد عملا امکان تضمین سود و پذیرش بخشی از زیان سرمایه گذار برای این شرکت‌ها وجود ندارد.