دوره سبدگردان چقدر است؟

کاملا به صورت توافقی صورت می‌گیرد.