سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک سینا چقدر هزینه دارد؟

سرمایه‌گذاران به صورت سالانه ۲٪ از خالص ارزش دارایی را به عنوان کارمزد مدیر صندوق می‌پردازند. همچنین خرید واحدهای صندوق به قیمت صدور و فروش آن به قیمت ابطال انجام می‌شود که اختلاف قیمت صدور و ابطال به جهت کارمزد معاملات در هنگام صدور واحد جدید است. در نظر داشته باشید برای هر بار صدور، ۲۰۰۰ تومان به عنوان کارمزد ثابت صدور فارغ از تعداد واحد صدور زده شده از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود.