چرا باید به شرکت‌های سبدگردان اعتماد کنیم؟

فعالیت سبدگردانی و مشاوره سرمایه گذاری در بورس، نیاز به مجوز رسمی از سازمان بورس دارد. لذا افراد یا شرکت‌هایی که بدون داشتن مجوز اقدام به سبدگردانی یا مشاوره می کنند، عملا مرتکب جرم می‌شوند. از آنجاکه هیچ نظارتی بر این اشخاص یا شرکت‌ها وجود ندارد، مشارکت با آنها دارای ریسک زیادی می‌باشد. مجوز سبدگردانی یا مشاوره سرمایه گذاری معمولا به اشخاصی داده می‌شود، که دارای سوابق تجربی و علمی مناسب هستند و معیارهای مورد نظر سازمان بورس را دارا باشند. لذا داشتن مجوز به معنی داشتن معیارهای لازم است و بر این شرکت‌ها نظارت کافی وجود دارد. داشتن مجوز رسمی از سازمان بورس شرط لازم برای سبدگردانی است ولی شرط کافی نیست. کسانی که قصد دارند، از طریق شرکت‌های سبدگردان قرارداد سبدگردانی منعقد کنند، لازم است با بررسی سوابق عملکرد شرکت و ارکان اجرایی آن اطمینان حاصل کنند، که شرکت مناسبی را انتخاب کرده اند.