کارمزد سبدگردانی اختصاصی سیناچقدر است و در چه بازه زمانی تعیین می‌شود؟

کاملا توافقی صورت می‌گیرد.