مشترک سینا

خیر، هیچ‌گونه مالیاتی به اصل و سود سرمایه‌ شما تعلق نمی‌گیرد.

پس از ثبت درخواست صدور، مبلغ صدور هر واحد و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شما روز کاری بعد محاسبه می‌شود و اختلاف بین مبلغ واریز شده و مبلغ سرمایه‌گذاری، دو روز کاری بعد به حساب شما واریز خواهد شد. پس از مشخص شدن تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، این تعداد به دارایی شما اضافه خواهد شد.

حداقل مبلغ جهت سرمایه‌گذاری در صندوق مبلغ صدور یک واحد صندوق است.

سرمایه‌گذاران به صورت سالانه ۲٪ از خالص ارزش دارایی را به عنوان کارمزد مدیر صندوق می‌پردازند. همچنین خرید واحدهای صندوق به قیمت صدور و فروش آن به قیمت ابطال انجام می‌شود که اختلاف قیمت صدور و ابطال به جهت کارمزد معاملات در هنگام صدور واحد جدید است. در نظر داشته باشید برای هر بار صدور، ۲۰۰۰ تومان به عنوان کارمزد ثابت صدور فارغ از تعداد واحد صدور زده شده از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود.