روش و منابع

شرکت سبدگردان سینا

روش و منابع

شرکت سبدگردان سینا در تلاش است تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش‌های حرفه‌ای و رایج ارزش‌گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. به کارگیری نرم‌افزارهای مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می‌رسد.

از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‌ها و شاخص‌ها، با هدف به دست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام و صنایع استفاده خواهد شد. روش‌های ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل به کارگیری شامل مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های P/E بر اساس EPS کارشناسی می‌باشد.