روش های تحلیل اوراق بهادار
روش‌هایی که سبدگردان برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام مشتریان، مورد استفاده قرار می‌دهد تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد،به شرح زیر می باشد:

  1. تجزیه و تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتمها و متدهای کمی
  2. تجزیه و تحلیل بنیادی با استفاده از معیارهای اقتصادی، مالی، حسابداری و بازاری