خدمات

خدمات شرکت سبدگردان سینا

سبد گردانی

انجام امور سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ایران و تشکیل سبد سهام مناسب به نمایندگی از مشتریان.

مدیریت دارایی

انجام خدمات مدیریت دارایی‌های سرمایه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی. فرایند مدیریت دارایی توسط گروهی از کارشناسان اداره می‌شود.

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

بررسی بازار سهام و شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری جهت ایجاد و مدیریت سبد اختصاصی سهام در بازار سرمایه.

آموزش

ارائه آموزش‌های مربوط به بازار سرمایه و مورد نیاز به مشتریان، هم‌اندیشی و تبادل نظر بین آنها توسط مدرسین و کارشناسان مجرب.