مدیریت دارایی

شرکت سبدگردانی سینا

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی (Asset Management)، فرایندی است که برای حفظ ارزش دارایی مشتری صورت گرفته و در آن تمام یا بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذار توسط یک شرکت مدیریت می‌شود.

به عبارت دیگر، دارایی‌ها، همه‌ی اموال و حقوقی هستند که قابلیت تبدیل به پول نقد را داشته باشند. دارایی‌ها ممکن است ملموس (مانند ساختمان و زمین) و یا ناملموس (مانند برند یک شرکت، سرقفلی و حق اختراع) باشند. یکی از مواردی که در ترازنامه شرکت‌ها ذکر می‌شود، دارایی‌ها است. از نظر قابلیت نقدشوندگی، آن‌ها را به دو نوع دارایی جاری و غیر جاری تقسیم می‌کنند. به دارایی‌هایی که در مدت زمان کوتاه قابلیت تبدیل به پول نقد را دارند، دارایی‌های جاری می‌گویند. مانند موجودی نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت. اما دارایی‌های غیرجاری به سرعت به پول نقد تبدیل نمی‌شوند و فرد یا شرکت معمولاً قصد نگهداری آن‌ها را دارد. مانند دارایی‌های ثابت ملموس (زمین، تجهیزات، ساختمان) و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت.

مدیریت دارایی در سازمان‌ ها چه مزایایی دارد؟

سوالات متداول کاربران

بلی با استفاده از صندوق درامد ثابت  
بلی
بلی
بلی
کاملا به صورت توافقی صورت می‌گیرد.
کاملا توافقی صورت می‌گیرد.
کاملا توافقی صورت می‌گیرد.
از یک میلیارد تومان