مدیریت حرفه‌ای سرمایه؛ با سبدگردان سینا

مدیریت سبد دارایی شما به شیوه‌ای که مدنظر شماست. 

سبدگردانی دریک نگاه

تشکیل پرتفو براساس اهداف و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار

ارائه گزارش‌های مدون و دوره‌ای به مشتریان

دسترسی آنلاین به عملکرد مدیریت دارایی

قابلیت اعمال نظر و مشارکت در تصمیم‌گیری

سبدگردانی اختصاصی

یکی از مهم‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس به شمار می‌رود که سبدی مختص سرمایه‌گذار متناسب با اهداف مالی و میزان ریسک پذیری او توسط مدیر سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود.

فرآیند و نحوه سرمایه‌گذاری در سبدگردانی سینا

 • تنظیم جلسه (مشاوره): مشاوره و شناخت کامل از نیازها و اهداف سرمایه گذار
 • تکمیل فرم ریسک: اندازه گیری و شناخت ریسک پذیری سرمایه گذار
 • ارسال پیش نویس: فرم قرارداد – تنظیم قرارداد – عقد قرارداد
 • شروع سبدگردانی و مدیریت دارایی شما

برای چه کسانی مناسب است؟

فرایند سرمایه‌گذاری در سبد

درخواست سرمایه‌گذار برای انجام سبدگردانی به صورت حضوری و یا تلفنی از طریق شماره تلفن: ۰۲۱۹۲۰۰۹۰۶۶

 • سنجش ریسک و مصاحبه

  سنجش ریسک و ملاحظات سرمایه‌گذار در فرایند تدوین قرارداد و استراتژی مدیریت دارایی تاثیر مستقیم دارد. تیم سرمایه‌گذاری آسمان در ادامه استخراج نتایج پرسشنامه، مصاحبه جامعی با سرمایه‌گذار خواهد داشت تا بر اساس آن خدمات مطلوب فرد را پیشنهاد دهد.

 • تنظیم و امضای قرارداد سبدگردانی

  با توجه به توافق‌های صورت گرفته در خصوص مسیر مدیریت دارایی، میزان کارمزد و شرایط خاص هر سرمایه‌گذار، قرارداد موضوع سبدگردانی تنظیم و به امضای شرکت و سرمایه‌گذار می‌رسد.

 • تنظیم نامه ایجاد کد سبدگردانی

  شرکت سبدگردان موظف است بابت هر قرارداد سبدگردانی، کد سبد اختصاصی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت نماید؛ در همین راستا نامه ایجاد کد سبدگردانی توسط شرکت آسمان تهیه و به امضای طرفین قرارداد و همچنین امین سبدگردان می‌رسد و برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود.

 • الف) مراجعه به دفتر شرکت و تکمیل فرم

 • ب) تکمیل فرم توسط سرمایه‌گذار و ارسال فرم از طریق ایمیل یا فضای مجازی

تنظیم قرارداد که مدت آن می‌تواند بصورت توافقی تعیین شود سپس امضاء طرفین، واریز مبلغ مورد نظر سرمایه‌گذار و سهام تحت تملک سرمایه‌گذار

ارسال فایل قرارداد به حسابرس

ارسال قرارداد به سپرده‌گذاری جهت ثبت و اخذ کد سبدگردانی

ایجاد دسترسی نرم‌افزار سبدگردانی برای سرمایه گذار جهت رویت عملیات سبدگردانی

ارائه گزارش ماهیانه به سرمایه‌گذار

توجه

 • درصورت نیاز مشتری به وجه نقد لازم است درخواست کتبی خود را به شرکت ارائه دهد. سپس متمم قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین می‌رسد.
 • درصورت تمایل سرمایه‌گذار می‌تواند مبلغ سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد. بعد از افزایش سرمایه متمم قرارداد افزایش سرمایه تنظیم و به امضاء طرفین می‌رسد
 • پایان مدت قرارداد: در صورت تمایل طرفین تمدید قرارداد و تنظیم متمم قرارداد تمدید
 • درصورت فسخ قرارداد، متمم قرارداد فسخ تنظیم و به امضاء طرفین می‌رسد.

سوالات متداول کاربران

بلی با استفاده از صندوق درامد ثابت  
بلی
بلی
بلی
کاملا به صورت توافقی صورت می‌گیرد.
کاملا توافقی صورت می‌گیرد.
کاملا توافقی صورت می‌گیرد.
از یک میلیارد تومان