سید امیر عماد رضوانیان


سید امیر عماد رضوانیان

کارشناس تحلیل

تحصیلات:

کارشناس منسوجات صنعتی

سوابق:

مدیر سرمایه گذاری در شرکت مدیریت ثروت رابین، کارشناس ارشد تحلیل در شرکت کارن کراد، تحلیلگر در سبدگردان سینا

گواهی‌نامه:

اصول بازار سرمایه، معامله گری بازار سرمایه، تحلیل بنیادی از کانون کارگزاران، ارزش گذاری از گروه مالی شریف