علی سپهوند


علی سپهوند

عضو هیأت مدیره

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدارک حرفه‌ای:

ارزشیابی اوراق بهادار، معامله‌گری ابزار مشتقه، کارشناسی عرضه و پذیرش، مدیریت سبد اوراق بهادار، اصول مقدماتی بازار سرمایه، اصول مقدماتی بورس کالا، تحلیلگری بازار سرمایه

سوابق پیشین:

معامله گر و مدیر سبد در شرکت کارگزاری بورس بهگزین