علی علی‌زاده

علی علی‌زاده

کارپرداز

تحصیلات:

کاردانی