ناهید رحمتی


ناهید رحمتی

کارشناس سبد

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق:

مسئول تسویه و پایا پای در کارگزاری باهنر، کارشناس حسابداری در هلدینگ سرمایه گذاری توسعه توکا، کارشناس امور سبد در سبدگردان سینا