نفیسه آقامیری


نفیسه آقامیری

عضو هیأت مدیره

تحصیلات:

دکتری مهندسی مالی

مدارک حرفه‌ای:

تحلیلگری بازار سرمایه، معامله‌گری ابزار مشتقه، اصول مقدماتی بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش

سوابق پیشین:

مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان آگاه، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه صبا